Díj

Gábor Dénes Kerekasztal Információs Társadalom Fórum

A Gábor Dénes Kerekasztal Információs Társadalom Fóruma közös gondolkodásra buzdít azzal kapcsolatban, hogyan tudnánk elősegíteni az információs társadalom lehetőségeinek kibontását, megvalósítását.

A közeljövőben jelenik meg egy Fehér Könyv, a hazai információs társadalom helyzetéről. A Fehér-Könyv szomorú képet mutat az e téren kialakult állapotokról. A Fórum teret kíván biztosítani annak, hogy közösen vitassuk meg

  • Eddigi célkitűzéseink reális vagy illuzórikus voltát (miben tévedtünk)?
  • Tevékenységünk szervezési módjának buktatóit.
  • A most kitűzhető, reális célokat.
  • A célok elérését lehetővé tévő feladatokat.
Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak