Díj

Gábor Dénes Kerekasztal Információs Társadalom Fórum

A Gábor Dénes Kerekasztal Információs Társadalom Fóruma közös gondolkodásra buzdít azzal kapcsolatban, hogyan tudnánk elősegíteni az információs társadalom lehetőségeinek kibontását, megvalósítását.

tovább...

Gábor Dénes Kerekasztal Oktatási Fórum

A Gábor Dénes Kerekasztal Oktatási Fóruma társadalmi vitát és eszmecserét kezdeményez országunk műveltségi és pedagógiai helyzetéről. Álláspontunk szerint országunk kevés kitörési pontjainak egyike az ország kreativitásának kibontakoztatása. Jelen pillanatban úgy látjuk, hogy hiányoznak az országban a hosszútávú, konzisztens elképzelések e téren.

tovább...

!!!Gábor Dénes Kerekasztal

A Gábor Dénes Kerekasztal a Gábor Dénes-díjasokból szervezett beszélgető- és vita klub. Célja megvitatni társadalmi, gazdasági életünk olyan fontos kérdéseit, amelyek szélesebb körű társadalmi nyilvánosságot igényelnek, s amelyek megoldásában jótékonyan működhetnek együtt a reál értelmiség képviselői másokkal.

tovább...

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak