Díj

Tisztelt Díjazott!

Elöljáróban ezúton is köszönjük, ha az elmúlt évi személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával támogatta célkitűzéseink megvalósítását. A kedvezményezettel szemben támasztott törvényi kötelezettségeknek változatlanul megfelelünk, így továbbra is tisztelettel kérjük, hogy idei SzJA bevallása során, az APEH részére küldendő rendelkező nyilatkozatban jelölje meg kedvezményezettként 19007562-1-43 adószámú Alapítványunkat.

Természetesen nagy örömmel fogadunk minden olyan ötletet, elképzelést, javaslatot vagy kapcsolatot, mely tevékenységünket segíti, a díj tartós fennmaradását előmozdítja, annak megbecsültségét növeli, a humanista tudós emlékének ápolásával kapcsolatos munkánkat támogatja, ill. a megvalósításhoz anyagi forrást teremt.

Felhívjuk egyúttal szíves figyelmét arra, hogy tervbe vettük a „Gábor Dénes díjasok az innováció élvonalában” címmel 2003-ban megjelent könyv II. kötetének kiadását. A folytatásban is a díjazottak sikerének bemutatásával szeretnénk népszerűsíteni az innovációt. A jövő nemzedék elé példának állítható életutak bemutatásával kívánunk a fiataloknak kedvet adni a műszaki és természettudományi ismeretek elsajátításához. Arra keresnénk a választ, hogy miért érdemes önmagunk folyamatos képzésébe többletenergiát fektetni, miért jó oktatóvá, kutatóvá, feltalálóvá válni, mi a társadalmi haszna az innovációnak, a folyamatos megújulásnak.

Különösen örülnénk azok jelentkezésének, akik az első kötetben nem szerepeltek. Tisztelettel várjuk válaszát arra nézve, hogy a II. kötetben számíthatunk-e segítségére, aktív közreműködésére (szerzőként, szerkesztőként, támogatóként vagy ötletgazdaként)?

Fáradozását köszönve kívánunk sok sikert és jó egészséget.

Megkülönböztetett tisztelettel:

Garay Tóth János
Kosztolányi Tamás


letöltés Adobe PDF formátumban

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak